Carla Bienemann

bevlogen generalist met specialisatie
kinderopvang

You build a living by what you earn, you build a life by what you give!

Een prachtige uitspraak van Winston Churchill….

Door de jaren heen heb ik een schat aan kennis en ervaring opgedaan met innovatieve projecten, strategisch opereren en balanceren, kansen zien en kansen maken, opstarten en afronden van projecten. Dat breng ik samen in mijn eigen werkwinkel: ZAAK!.

Wat ik doe

Strategische beleids- en projectontwikkeling is waar m’n hart naar uitgaat.
Liefst ga ik aan de slag met opdrachten waarbij meerdere partijen en belangen een rol spelen. Ik ben inhoudsgedreven en zoek vanuit de inhoud de verbinding met betrokken partijen. Ik werk vanuit de grote lijn en zorg er tegelijkertijd voor dat zaken tot en met de implementatie in de uitvoeringspraktijk zijn afgehecht.Ik werk graag in een dynamische omgeving, voor organisaties met bevlogenheid en lef en met een sociaal-maatschappelijke missie. Bij voorkeur voor de doelgroep jeugd. Mijn hart gaat sneller kloppen bij belangenbehartiging, innovatieve projecten, politieke en publicitaire lobby, kennisdeling, kwaliteitsontwikkeling en –borging.

Een duidelijke en stevige positionering van mijn rol gecombineerd met een open mind en de vaardigheid me faciliterend op te stellen, zijn in de uitvoering van mijn opdrachten de belangrijke succesfactoren.

Wat ik heb gedaan

2012 - 2015

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in optima forma. De Vereniging van Opdrachtgevers Klussen op de Klarenstraat - een vereniging van dertig kopers/toekomstige bewoners- heeft een 50-er jaren portiekflat in Amsterdam Nieuw West getransformeerd tot een gebouw met dertig unieke hedendaagse woningen. Als penningmeester van het bestuur van de VvO was ik medeverantwoordelijk voor zorgvuldige besluitvorming en voor strak financieel beheer. 
Ons bijzondere renovatieproject heeft de Amsterdamse Architectuurprijs 2015 gewonnen (vakjuryprijs) en is genomineerd voor ARC 14, de Zuiderkerkprijs 2014 en de prestigieuze Gulden Feniks 2015. Het is opgenomen in het Jaarboek Architectuur als één van de dertig meest opmerkelijke projecten in 2014.

2009 - 2014

Een nieuwe organisatie. Bij de start van Bureau Kwaliteit Kinderopvang in 2009 trad ik aan als directeur. Er lag een gedegen en gedragen programmaplan met nog veel onderdelen die nadere uitwerking vroegen, er was één medewerker en er was een optie op een kantoorruimte. BKK heeft in de periode 2009-2012/2013 een succesvol professionaliseringsprogramma voor pedagogische medewerkers neergezet. Ook een subsidieregeling voor de professionalisering van gastouders werd onder de vlag van BKK ontwikkeld en uitgevoerd. Het beschikbare programmabudget van ruim 50 miljoen euro was een enorme impuls, maar zeker zo belangrijk voor het grote succes waren het draagvlak in de branche en de enorme drive van het uitvoeringsteam. 
In 2012 is in samenspraak met alle stakeholders een ambitieus en inhoudelijk nieuw kwaliteitsprogramma ontwikkeld, dat in 2013 met een nieuwe subsidie is gehonoreerd.

2007 - 2009

Een erg waardevolle leerschool voor mijn ontwikkeling in dienend leiderschap. In een voor MOgroep Kinderopvang turbulente periode was ik samen met een enthousiast team en in nauwe samenspraak met het branchebestuur,  verantwoordelijk voor de strategische beleidsvorming. Het ging om de profilering en positionering van de branche en de belangenbehartiging en lobby bij de ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving.   Het ging om de vaardigheid elke dag weer te balanceren tussen de belangen van de leden en de dagkoersen van politiek Den Haag. 

Als branchemanager was ik ook betrokken bij de onderhandelingen over het Convenant Kwaliteit, 
de Algemene voorwaarden, de Geschillenregeling en de CAO Kinderopvang. Ik maakte deel uit van het managementteam van de brede MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang.

1998 - 2007

De overstap van lokaal naar landelijk niveau. Als senior beleidsmedewerker bij de Maatschappelijk Ondernemersgroep leverde ik bijdragen aan de strategische beleidsvorming, lobby, belangenbehartiging en ondersteuning van leden. Het accent lag op de branche Kinderopvang; dit werd inhoudelijk nauw verbonden met de branches Jeugdzorg en Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Er gebeurde veel. De Wet kinderopvang werd van kracht, en ook de Wet op de Jeugdzorg. 
Het initiëren van nieuwe projecten en het begeleiden van projectmedewerkers maakte onderdeel uit van m’n werkzaamheden.

1990 - 1993

Een nieuwe functie na een proces van herstructurering. Als eerste directeur van Stichting Kindercentra Maarssen was ik verantwoordelijk voor de algemene leiding en verdere ontwikkeling. 
In deze periode breidde het aanbod van SKM flink uit onder het gunstig gesternte van de Stimuleringsgelden. De bedrijfsgerichte kinderopvang werd vast onderdeel in de tot dan toe gesubsidieerde kinderopvang. Externe contacten, relatiebeheer, klantgerichtheid en acquisitie werden
belangrijke onderdelen van de werkorganisatie.

1990 – 1998

De kinderopvangprofessional. Het uitvoerend dagelijks bestuur van Stichting Kindercentra Maarssen had sterk behoefte aan professionele ondersteuning. In de nieuw gecreëerde functie beleidscoördinator was ik hun rechterhand. Ik had de opdracht om, naast de uitvoering van de lopende zaken, de organisatie te herstructureren en te professionaliseren. Mijn eerste aankoop was een elektrische Brother typemachine...
Er werd een nieuw organisatiemodel ontwikkeld met een professioneel Centraal Bureau, de bedrijfsgerichte kinderopvang werd opgestart en er vond uitbreiding plaats met nieuw aanbod en nieuwe locaties. Mét computers, dat spreekt voor zich.

1987 – 1990

Een echte bedrijfscrèche, zonder overheidssubsidie. In 1987 ging Villa Kakelbont, het kinderdagverblijf voor medewerkers van de omroep, van start. Als directeur was ik verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, de advisering/ondersteuning van het bestuur, de beleidsvoorbereiding  en –uitvoering, de contacten met ouders en oudercommissie en de externe contacten.

1987 – 1987

De omroepen wilden graag hun eigen bedrijfscrèche en hadden geen idee hoe dat te realiseren. Begin 1987 startte ik met schrijfblok, pen en potlood achter een groot bureau op de stafafdeling van het Nederlands Omroep Bedrijf. Negen maanden later vond de feestelijke opening van Villa Kakelbont plaats, een bedrijfscrèche met 24 kindplaatsen voor de medewerkers van de omroepen en het NOB.