Carla Bienemann

bevlogen senior professional
met specialisatie kinderopvang

Door de jaren heen heb ik een schat aan kennis en ervaring opgedaan met belangenbehartiging, innovatieve beleidsontwikkeling, de opzet van nieuwe organisaties en de ontwikkeling en uitvoering van programma’s en projecten. Dat alles breng ik samen in mijn eigen werkwinkel: ZAAK!.

Wat m’n kracht is

Strategische beleids- en projectontwikkeling is waar m’n hart naar uitgaat. Liefst ga ik aan de slag met opdrachten waarbij meerdere partijen en belangen een rol spelen. Ik ben inhoudsgedreven en zoek vanuit de inhoud de verbinding met betrokken partijen. Ik werk vanuit de grote lijn en zorg er tegelijkertijd voor dat zaken tot en met de implementatie in de uitvoeringspraktijk zijn afgehecht.

Ik werk graag in een dynamische omgeving, voor organisaties met bevlogenheid en lef en met een sociaal-maatschappelijke missie. Ik heb grote affiniteit met de doelgroep jeugd. Mijn hart gaat sneller kloppen bij belangenbehartiging, innovatieve projecten, politieke en publicitaire lobby, kennisdeling, kwaliteitsontwikkeling en –borging.

Een duidelijke en stevige positionering van mijn rol, een open mind en de vaardigheid me faciliterend op te stellen, zijn in de uitvoering van mijn opdrachten de belangrijke succesfactoren.

Wat m’n ervaring is

Werk-in-uitvoering

2021

Projectleiding Ondersteuningstraject Voorschoolse educatie
Brancheorganisatie Kinderopvang
vanaf nov 2016

In de afgelopen jaren zijn in landelijke regelgeving nieuwe kwaliteitseisen voor de voorschoolse educatie (VE) vastgelegd. Ook voor de komende jaren staat verdere kwaliteitsverhoging op de agenda. Het Ondersteuningstraject biedt VE-organisaties informatie en ondersteuning via een helpdesk, bijeenkomsten, brochures, handreikingen en nieuwsberichten.  

Projectleiding Van kwaliteitssysteem naar kwaliteitsontwikkelingssysteem
KindeRdam
vanaf okt 2017

Het kwaliteitsdenken is aan vernieuwing toe. Van ‘vastleggen hoe het moet’ werken we naar ‘samen kwaliteit ontwikkelen’. Met de betrokken medewerkers ontwikkelen we een actueel, toekomstgericht én slank kwaliteitshandboek. Zo veel als mogelijk bottum-up en met een toon, taal en uitstraling die de medewerkers aanspreekt. Letterlijk en figuurlijk!

Afgeronde opdrachten

2019-2021

Programma-management Peuteropvang
Junis/PeuterStart
mrt 2019 - jan 2021

De VE-peuteropvang is volop in ontwikkeling. Als programmamanager zorgde ik voor de uitwerking en implementatie van het Project Kwaliteitsimpuls én van de uren-uitbreiding van het VE-aanbod. Daarnaast werd de cao-overstap gemaakt en schreef ik de subsidieaanvraag binnen de gemeentelijke subsidietender voor de periode 2021-2024.

Inhoudelijke advisering en scribent gezamenlijke visie op VVE
BOOST
aug - okt 2020

Vier samenwerkende organisaties op het terrein van VE, Ouderbetrokkenheid en Leesbevordering ontwikkelden een gezamenlijke visie op de VVE. Zo versterkten ze hun afzonderlijke subsidieaanvragen voor de periode 2021- 2024. Na vijf werksessies is er een gedragen visie, waarvoor iedereen enthousiast de handen uit de mouwen wil steken.

Procesbegeleiding/inhoudelijke advisering/scribent nieuwe Resultaatafspraken VVE
Gemeente Den Haag
okt 2019 - apr 2020

De gemeente Den Haag maakt samen met de kinderopvang en het primair onderwijs nieuwe Resultaatafspraken voor de VVE. Na een aantal deelsessies en vier gezamenlijke werksessies zijn er up-to-date en toekomstgerichte resultaatafspraken om de kwaliteit en effectiviteit van de VVE te monitoren en te verbeteren.

Afgeronde opdrachten

2019

Projectleiding Implementatie Wet IKK
Brancheorganisatie Kinderopvang
mrt 2017 - mrt 2019

Ondersteuning van kinderopvangaanbieders bij de implementatie van de Wet IKK door middel van een helpdesk, werkgroepen, nieuwsberichten, bijeenkomsten en handreikingen.

Scribent notitie Kwaliteit in Babyopvang
KIK
jan - feb 2019

Twee werksessies met de pedagogen van KIK met als resultaat een notitie met concrete acties en aanbevelingen voor de kwaliteit van babyopvang.

Procesbegeleiding Strategiesessie Raad van Toezicht
Spelenderwijs
jan 2019

Voorbereiding en begeleiding van een Strategiesessie over de toekomst van Spelenderwijs, afgerond met een advies aan de directeur.

Afgeronde opdrachten

2018

Projectleider Beleid Veiligheid en Gezondheid
KindeRdam
okt 2017 – dec 2018

Ontwikkeling van het organisatie-brede Beleid V&G en van tools waarmee alle teams een locatie-specifiek Beleid V&G kunnen maken en onderhouden.

Beleidsondersteuning invoering Wet harmonisatie
Brancheorganisatie Kinderopvang
nov 2016 - dec 2018

Beleidsontwikkeling en -advisering aan bestuur en directie BK ten behoeve van de invoering van de Wet Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen.

Afgeronde opdrachten

2016-2017

Ontwikkeling toegankelijke informatie over actuele dossiers kinderopvang
PPINK
jul - nov 2017

Procesmanagement implementatie landelijk en gemeentelijk beleid Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen
Impuls Kinderopvang
mei 2016 - jun 2017

Procesbegeleiding/scribent voor de gezamenlijke ontwikkeling van het Kwaliteitskader voorschoolse voorzieningen Rotterdam
Gemeente Rotterdam
okt 2016 - mrt 2017

Actualisering Pedagogisch beleidsplan en locatie-specifieke pedagogisch werkplannen
Hestia Kinderopvang
mrt - okt 2016

Operationalisering Advies Commissie Goodijk voor professionalisering Raden van Toezicht
Nederlandse Vereniging Toezichthouders Kinderopvang
jan - jun 2016

Projecten pro bono

2015 - 2020

Toegangsrecht Kinderopvang
aug 2018 – jan 2020

Met een kleine initiatiefgroep hebben we ingezet op een eenduidig en breed gedragen statement over de toegankelijkheid van de kinderopvang. Naast de inhoudelijke voorbereiding van de werksessies was ik coauteur van een pleitnotitie van zeven landelijke partijen. De Pleitnotitie Toegangsrecht is aangeboden aan de voorzitter van de SER.

European Quality Frame (EQF)
okt 2015 - mei 2019

Met een expertgroep van Vlaamse en Nederlandse deskundigen hebben het gedachtengoed van EQF uitgewerkt in een masterclass en training (5 steps to quality) en in een reflectie-instrument om de stand van zaken in je eigen organisatie in beeld te krijgen en te verbeteren (High Five!). De training wordt via ISSA in meerdere Europese landen verder uitgerold.

Week van het Jonge Kind
nov. 2015 - jul. 2018

Met de Werkgroep Pedagogiek en Kwaliteit Amsterdam organiseerden we het jaarlijkse congres van de Week van het Jonge Kind. De congressen werden bezocht door 350 mensen uit kinderopvang, onderwijs, gemeenten en landelijke beleidsorganisaties. De Week en het Congres zijn inmiddels overgenomen door een professionele congresorganisatie.

Netwerkcafé Amsterdam
okt 2015 – mrt 2017

Met de initiatiefgroep organiseerden we maandelijks Netwerkcafé Amsterdam van, voor en door 50-plus werkzoekers met sprekers, workshops en netwerkmogelijkheden. Er kwamen zo'n 110-140 mensen per maand. Netwerkcafé Amsterdam is inmiddels uitgegroeid tot Werken voor elkaar en succesvol uitgerold in meerdere steden.

Eerdere werkervaring

1987-2014

Directeur
Bureau Kwaliteit Kinderopvang
2009 - 2014

Branchemanager
MOgroep Kinderopvang
2007 - 2009

Senior beleidsmedewerker
Maatschappelijk Ondernemersgroep
1998 – 2007

Directeur
Stichting Kindercentra Maarssen
1993 - 1998

Beleidscoördinator
Stichting Kindercentra Maarssen
1990 - 1993

Directeur
Villa Kakelbont
1987 - 1990

Projectleider
Nederlands Omroep Bedrijf  
1987

Bestuurswerk

2012-2020

Secretaris
AIT Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling
2017 – 2020

AIT is ontwikkelaar, methodiek- en merkeigenaar van video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB). De methodieken worden ingezet in zorg en welzijn voor jeugd, kinderopvang, onderwijs en in de volwassenenzorg.

Penningmeester
Vereniging van Eigenaren Gebouw U.J. Klarenstraat
2013 - 2016

Penningmeester
Vereniging van Opdrachtgevers Klussen op de Klarenstraat
2012 - 2018

Klussen op de Klarenstraat
Een 50-er jaren portiekflat in Amsterdam Nieuw West is met ondersteuning van professionals door onze vereniging van 30 particuliere opdrachtgevers/toekomstig bewoners (VvO) getransformeerd tot een gebouw met 30 unieke hedendaagse woningen. Ons project heeft de Amsterdamse Architectuurprijs 2015 gewonnen (vakjuryprijs) en is genomineerd voor ARC 14, de Zuiderkerkprijs 2014 en de Gulden Feniks 2015. Het is opgenomen in het Jaarboek Architectuur als één van de dertig meest opmerkelijke projecten in 2014.