Wat ZAAK! wil

ZAAK! wil een betekenisvolle bijdrage leveren aan voorzieningen voor jeugd. Dit doet ZAAK! door het projectmatig ontwikkelen van kwaliteit en vernieuwing. ZAAK! sluit aan bij de gedrevenheid, betrokkenheid, innovatieve kracht en inspiratie die in het werkveld volop aanwezig is.

ZAAK! werkt volgens de uitgangspunten van de lerende organisatie. Gedeeld eigenaarschap is de basis. Zo wordt het traject van initieel onderzoek (waarin willen we verbetering of verandering) tot implementatie en borging (hoe bedden we dat in de dagelijkse praktijk in) een zaak (!) van alle betrokkenen.

Dit kan ZAAK! niet alleen. De focus ligt op samenwerken, leren van elkaar en verbindingen maken.

Wat ZAAK! biedt

ZAAK! is specialist in kinderopvang.

ZAAK! heeft uitgebreide expertise in het ontwikkelen en uitvoeren van projecten. Ook heeft ZAAK! ruime ervaring met belangenbehartiging en lobby op strategisch niveau. ZAAK! maakt de vertaalslag tussen wet- en regelgeving / landelijk beleid naar uitvoeringsniveau en vice versa. En last but not least zijn de bovengemiddelde schrijfvaardigheid en het grote plezier daarin twee sterke pijlers van ZAAK!.

ZAAK! biedt de klant een inhoudsgedreven professional met een brede en vaak verrassende kijk. ZAAK! stelt veel kritische vragen om tot een scherpe analyse te komen. ZAAK! houdt zich aan de afspraken, is transparant in de uitvoering en communiceert helder.

ZAAK! opereert in een netwerk van professionals met brede expertise. Zo kan een samenwerking worden aangegaan voor bijvoorbeeld kwantitatief onderzoek, teamontwikkeling, grote implementatie- en communicatietrajecten of de organisatie van events.

ZAAK! heeft twee compartimenten: de Projectenzaak en de Tekstenzaak.