Wat ZAAK! wil

Met ZAAK! wil ik een betekenisvolle bijdrage leveren aan het projectmatig ontwikkelen van kwaliteit en vernieuwing. Ik sluit aan bij de gedrevenheid, betrokkenheid, innovatieve kracht en inspiratie die in organisaties voor kinderopvang en jeugd volop aanwezig is.

Vanuit ZAAK! werk ik volgens de uitgangspunten van de lerende organisatie. Gedeeld eigenaarschap is de basis. Zo wordt het traject van initieel onderzoek (waarin willen we verbetering of verandering) tot implementatie en borging (hoe bedden we dat in de dagelijkse praktijk in) een zaak (!) van alle betrokkenen.

Dit kan ZAAK! niet alleen. De focus ligt op samenwerken, leren van elkaar en verbindingen maken.

Wat ZAAK! biedt

ZAAK! biedt een expert in kinderopvang en voorschoolse educatie.

Ik heb uitgebreide ervaring in het ontwikkelen en uitvoeren van projecten. Ook heb ik ruime ervaring met belangenbehartiging en lobby op strategisch niveau. Ik maak de vertaalslag tussen wet- en regelgeving / landelijk beleid naar uitvoeringsniveau en vice versa. En last but not least zijn mijn bovengemiddelde schrijfvaardigheid en het grote plezier daarin sterke pijlers van ZAAK!.

Als klant van ZAAK! krijg je een inhoudsgedreven professional met een brede en vaak verrassende kijk. Ik stel veel kritische vragen om tot een scherpe analyse te komen. Je kunt er op rekenen dat ik transparant ben in de uitvoering, helder communiceer en de gemaakte afspraken waarmaak.

ZAAK! heeft twee compartimenten: Projecten en deTeksten.