Projecten

innovatieve beleidsontwikkeling en implementatie

Vanuit Projecten lever ik een sturende bijdrage aan programma’s, projecten, pilots, ondersteuning van samenwerkingsverbanden, innovatieve beleidsontwikkeling en implementatieprocessen.

Je kunt mij inhuren als kwartiermaker, projectontwikkelaar, programmamanager, projectleider of secretaris van nieuwe of lopende projecten.

Vanuit ZAAK! kan ik een projectidee ontwikkelen en financiering genereren, om daarmee voor een bepaalde periode met een tijdelijk project bij jouw organisatie aan te haken.

ZAAK! opereert in een netwerk van professionals met brede expertise. Van daaruit kan een samenwerking worden aangegaan voor grotere opdrachten zoals bijvoorbeeld grote implementatie- en communicatietrajecten of de organisatie van events.

Teksten

een zaak van glasheldere teksten

Taal is zeg maar echt m'n ding...
Als procesbegeleider en scribent begeleid ik de ontwikkeling van beleids- en visiestukken. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een Convenant, een gezamenlijke visie, de ontwikkeling van nieuw (pedagogisch) beleid of een kwaliteitskader. Ik lever inhoudelijke expertise om de inhoud (wat willen we) scherp te krijgen en zorg er voor dat dit goed wordt verwoord.

Ook (her)schrijf ik jouw teksten zo, dat je boodschap en eenduidig is. "Ja, dat bedoel ik!" En natuurlijk is daarmee ook voor je doelgroep glashelder wat je bedoelt. Het kan gaan om brieven, beleidsnota’s, websiteteksten, informatiemateriaal, folders, bezwaarschriften, werkprocedures en wat je verder maar bedenken kan.

Vanuit ZAAK! zorg ik voor een toegankelijk en helder eindproduct dat is toegesneden op de doelgroep.