de Projectenzaak

innovatieve beleidsontwikkeling en implementatie

De Projectenzaak levert een sturende bijdrage aan projecten, pilots, ondersteuning van samenwerkingsverbanden, projectmatig gestuurde beleidsontwikkeling en implementatieprocessen.

De Projectenzaak biedt hiervoor een kwartiermaker, projectontwikkelaar, projectleider, programmamanager of secretaris van lopende projecten. Ook interim opdrachten behoren tot het aanbod van de Projectenzaak.

De Projectenzaak kan ook zelf projectideeën ontwikkelen en daarvoor financiering genereren, om daarmee voor een bepaalde periode aan te haken bij een bestaande organisatie, of om een tijdelijke projectorganisatie te formeren.

de Tekstenzaak

een zaak van glasheldere teksten

De Tekstenzaak (her)schrijft conceptteksten zo, dat de bedoeling van de boodschap glashelder is. Het kan gaan om brieven, beleidsnota’s, websiteteksten, informatiemateriaal, folders, bezwaarschriften, werkprocedures en wat je verder maar bedenken kan. De opdrachtgever bepaalt de inhoud en levert desgewenst een concepttekst aan.

De Tekstenzaak zorgt voor een toegankelijk en helder eindproduct dat is toegesneden op de doelgroep.